BCTC Quý 3/2023 CCL - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 17,87% so với cùng kỳ, lãi 23,49 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 24,67%, giá vốn giảm 34,44%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 59,54% và chi phí bán hàng giảm 50,73%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 23,49 tỷ đồng, tăng 17,87%.
  • Chi phí tài chính giảm 28,36%, trong đó chi phí lãi vay giảm 29,38%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 60,64 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 532 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 6.230 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây