BCTC Quý 3/2023 CDP - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,43 tỷ đồng, giảm 41,43% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 13,67%, giá vốn giảm 14,9%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 30,9%, trong khi chi phí bán hàng tăng 0,68%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,43 tỷ đồng, giảm 41,43%.
  • Chi phí tài chính tăng 88,06%, trong đó chi phí lãi vay tăng 87,23%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 297,61 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 182,7 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây