BCTC Quý 3/2023 CLM - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,3 lần so với cùng kỳ, đạt 29,35 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 36,86%, giá vốn tăng 36,36%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 93,84%, trong khi chi phí bán hàng tăng 20,35%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 29,35 tỷ đồng, tăng 225,6%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 44,02%, trong đó chi phí lãi vay tăng 186,22%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 150,22 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 110 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây