BCTC Quý 3/2023 CMI - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 13,29 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 82,98%, giá vốn giảm 64,66%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 104,26% trong khi chi phí bán hàng giảm 47,18%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 8,14 tỷ đồng, giảm 415,87%.
  • Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm và nguyên giá tài sản cố định đạt 135,93 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 160 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây