BCTC Quý 4/2023 CMI - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 6,46 tỷ đồng, giảm 78,41% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 56,78% và giá vốn giảm 15,19% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng 71,72% trong khi chi phí bán hàng giảm 26,65% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,46 tỷ đồng, giảm 78,41% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 14,56 tỷ đồng, giảm 46,45% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt âm 6,83 tỷ đồng, giảm 122,63% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 135,93 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 160 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 1.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây