BCTC Quý 3/2023 CQN - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 3,88% so với cùng kỳ, lãi 21,64 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 10,11% và giá vốn giảm 13,96%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 21,64 tỷ đồng, tăng 3,88%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 627,19 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 750,5 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 30.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây