BCTC 1/2024 CQN - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 30,04 tỷ đồng tăng 149,46% so với cùng kỳ.

  • CTCP Cảng Quảng Ninh vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 162,89 tỷ đồng, giảm 36,42% và giá vốn giảm 52,2%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 30,04 tỷ đồng, tăng 149,46% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 22-04-2024 là 27.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây