BCTC Quý 3/2023 CTT - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 24,34% so với cùng kỳ, lãi 3,12 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 4,26%, giá vốn tăng 4,21%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 38,49% trong khi chi phí bán hàng giảm 38,1%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,12 tỷ đồng, tăng 24,34%.
  • Chi phí tài chính giảm 21,27%, trong đó chi phí lãi vay giảm 21,12%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 603,1 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 46,97 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây