BCTC Quý 3/2023 DNA - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 50,58% so với cùng kỳ, lãi 51,89 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 15,23%, giá vốn tăng 14,02%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,67% trong khi chi phí bán hàng tăng 3,05%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 51,89 tỷ đồng, tăng 50,58%.
  • Chi phí tài chính giảm 3,62%, trong đó chi phí lãi vay giảm 3,62%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 2.041,75 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 563,3 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây