BCTC Quý 3/2023 EIC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 95,61% so với cùng kỳ, lãi 40,69 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 31,68% và giá vốn giảm 18,17% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 95,61% so với cùng kỳ, đạt 40,69 tỷ đồng.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định và nguyên giá tài sản cố định đạt 51,68 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 366,77 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 23.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây