BCTC Quý 3/2023 EIN - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,91 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 23,16%, trong khi giá vốn tăng 10,83%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19,91%, nhưng chi phí bán hàng tăng đáng kể lên đến 663,35%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 1,5 tỷ đồng, giảm 1.213,16%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định với nguyên giá là 100,62 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 454,07 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 03-11-2023 là 3.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây