BCTC Quý 3/2023 FCS - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,26 tỷ đồng, giảm 94,22% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 2,84%, giá vốn tăng 3,56%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41,07% và chi phí bán hàng tăng 23,54%.
  • Lợi nhuận sau thuế giảm 94,22% và đạt 0,26 tỷ đồng.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.189,42 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 255,14 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 17-10-2023 là 9.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây