BCTC Quý 3/2023 FGL - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 9,46 tỷ đồng

  • Lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý 3/2023 đạt mức âm 3,1 tỷ đồng, giảm 5,49% so với cùng kỳ.
  • Trong thời gian này, chi phí tài chính tăng 6,72%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 6,72% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với giá trị nguyên gốc đạt 398,24 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên ở mức 146,76 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây