BCTC Quý 3/2023 GTS - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,17 tỷ đồng, giảm 60,68% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 50,36% và giá vốn giảm 46,73% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,17 tỷ đồng, giảm 60,68% so với cùng kỳ.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 352,08 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 285 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 24-10-2023 là 10.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây