BCTC Quý 3/2023 HCT - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,34 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 21,17%, giá vốn giảm 15,29%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13,72% và chi phí bán hàng giảm 41,79%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,52 tỷ đồng, giảm 479,16%.
  • Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 39,91 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 20,16 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây