BCTC Quý 3/2023 HHG - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 33,49 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 44,94% và giá vốn giảm 34,9%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 10,02 tỷ đồng, tăng 16,93%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 79,09%, trong đó chi phí lãi vay giảm 79,26%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 439,34 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 348,96 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 2.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây