BCTC Quý 3/2023 HOM - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 25,85 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 4,91%, trong khi giá vốn tăng 4,87%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 30,98% và chi phí bán hàng giảm 2,46%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 26,47 tỷ đồng, giảm 853,62%.
  • Trong tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 4,35%, trong đó chi phí lãi vay tăng 4,38%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.995,46 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 747,69 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 5.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây