BCTC Quý 3/2023 HTT - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 4,36 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 87,36%, trong khi giá vốn giảm 10,91%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,42 tỷ đồng, tăng 45,6%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 72,19 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 200 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây