BCTC Quý 3/2023 ILA - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,96 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 57,6%, giá vốn giảm 61,68%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,39 tỷ đồng, tăng 32,34%.
  • Chi phí tài chính tăng 26,95%, trong đó chi phí lãi vay tăng 23,64%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 19,02 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 185,3 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 02-11-2023 là 3.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây