BCTC Quý 4/2023 ILA - Lợi nhuận quý 4 gấp 3,1 lần so với cùng kỳ, đạt 6,6 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần ILA vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 3,84% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 23,62%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,6 tỷ đồng, tăng đến 312,35% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu trong cả năm 2023 của công ty đạt 60,06 tỷ đồng, giảm 46,02% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại tăng mạnh lên 6,42 tỷ đồng, tăng 440,43% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 56,94% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 114,09% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty ILA tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023.
  • Tính đến cuối quý 4/2023, giá trị tài sản cố định của công ty đạt 19,02 tỷ đồng. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 185,3 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 4.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây