BCTC Quý 3/2023 LCM - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,62 tỷ đồng, giảm 48,1% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 34,46%, giá vốn giảm 32,87%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,62 tỷ đồng, giảm 48,1%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 15,2 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 246,33 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 27-10-2023 là 2.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây