BCTC Quý 3/2023 LIX - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 52,2 tỷ đồng, giảm 1,49% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 1,64%, giá vốn giảm 1,77%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9,01% trong khi chi phí bán hàng giảm 2,26%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 52,2 tỷ đồng, giảm 1,49%.
  • Chi phí tài chính tăng 13,56%, trong đó chi phí lãi vay không thay đổi.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 783,69 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 324 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 18-10-2023 là 47.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây