BCTC Quý 3/2023 NQN - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 9,63 tỷ đồng, giảm 40,87% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 18,16%, giá vốn tăng 31,57%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,63 tỷ đồng, giảm 40,87%.
  • Chi phí tài chính giảm 12,05%, trong đó chi phí lãi vay giảm 12,05%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 2.731,78 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 508,32 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây