Duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu NQN của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh
Trụ sở chính Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh tại địa chỉ 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đông Bắc.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định số 193/QĐ-SGDHN ngày 29/3/2024 về diện duy trì cảnh báo đối với cổ phiếu NQN của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh. Lý do duy trì diện cảnh báo do báo cáo tài chính năm 2023 bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Quyết định cũng nêu rõ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh phải giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục. Quyết định này thay thế cho quyết định số 187/QĐ-SGDHN ngày 28/3/2023 của sở GDCK Hà Nội về việc đưa vào diện cảnh báo.

Duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu NQN của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh
Mã cổ phiếu NQN của công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh đang trong trạng thái kiểm soát: Cảnh báo. Ảnh: Sở GDCK Hà Nội.

Ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính trong 3 năm liên tiếp đối với Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh liên quan đến dự án tòa nhà chung cư Quawaco. Dự án này được UBND Quảng Ninh chấp thuận cho Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh (công ty) đầu tư với tổng mức đầu tư 213.341.841.000 VNĐ (Hai trăm mười ba tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, tám trăm bốn mươi mốt nghìn đồng), bằng nguồn vốn tự có của công ty và các nguồn vốn khác. Tiến độ thực hiện: khởi công quý IV/2010; hoàn thành và đi vào hoạt động qúy IV/2013.

Tuy nhiên đến 27/3/2014 công ty đã tạm dừng dự án để xin điều chỉnh quy hoạch và ngừng thi công từ đó đến nay. Tổng chi phí dở dang đã tập hợp trên báo cáo tài chính của công ty là 61.522.861.960 VNĐ (Sáu mươi mốt tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, tám trăm sáu mươi mốt nghìn, chín trăm sáu mươi đồng).

Đơn vị kiểm toán cho rằng không thể thu thập được tài liệu cần thiết để đánh giá giá trị tổn thất của dự án này (nếu có) và ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính của công ty nên không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu liên quan đến khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn hay không.

Năm 2023 ghi nhận tổng doanh thu của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh là 781.380.226.406 VNĐ tăng 16,1% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế là 52.762.592.663 VNĐ tăng 15,7% so với năm 2022. Công ty là doanh nghiệp có tỷ lệ vốn nhà nước là 96,16%.

Giải trình về vấn đề này, mới đây nhất Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh cho biết công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất chấp thuận chủ trương để công ty tự chấm dứt hoạt động đầu tư dự án và hướng dẫn công ty xử lý chi phí dở dang, tài sản trên đất của dự án phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo không làm thất thoát tài sản, vốn của nhà nước tại công ty.

Duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu NQN của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh
Ngày 24/6/2023, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh biểu quyết 100% nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện, giải quyết tồn tại của dự án: Tòa nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco. Ảnh: Đông Bắc.

Cũng trong báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh, tại ngày 31/12/2023, tổng nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với giá trị khoảng 88 tỷ đồng. Về khả năng mất cân đối vốn này, Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh cho rằng mạng lưới cấp nước của công ty liên tục mở rộng, doanh thu tăng trưởng tốt qua các năm, dòng tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Thực tế, cơ sở hạ tầng tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phát triển, nên mạng lưới cung cấp nước sạch cũng vì thế mà được mở rộng liên tục, vì vậy, giá trị đầu tư vào tài sản cố định của công ty là lớn, tiềm năng tăng trưởng doanh thu của công ty được đánh giá là tốt, mặt khác với đặc thù kinh doanh nước sạch thì dòng tiền rất ổn định, đảm bảo cho khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

Bên cạnh đó, công ty vẫn tiếp tục nhận được nguồn tín dụng từ các ngân hàng thương mại. Do đó, Chủ tịch hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty tin tưởng rằng áp dụng giả định hoạt động liên tục cho việc lập báo cáo tài chính của công ty là phù hợp./.