BCTC Quý 3/2023 PGD - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 23,03 tỷ đồng, giảm 77,19% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 13,65%, giá vốn giảm 11,15%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,01% và chi phí bán hàng tăng 6,88%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 23,03 tỷ đồng, giảm 77,19%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.107,99 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 989,98 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 16-10-2023 là 40.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây