BCTC Quý 3/2023 PGN - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,74 tỷ đồng, giảm 74,21% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 44%, giá vốn giảm 43,75%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,29% và chi phí bán hàng giảm 43,96%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,74 tỷ đồng, giảm 74,21%.
  • Trong tài chính, chi phí tài chính giảm 9,95%, trong đó chi phí lãi vay giảm 9,8%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 51,24 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 84,51 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 7.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây