BCTC Quý 3/2023 PLP - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 50,65% so với cùng kỳ, lãi 7,51 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 18,89%, giá vốn giảm 12,98%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 56,26% và chi phí bán hàng giảm 81,62%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 7,51 tỷ đồng, tăng 50,65%.
  • Chi phí tài chính giảm 30,84%, trong đó chi phí lãi vay giảm 28,84%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 370,86 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 700 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 02-11-2023 là 3.930 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây