BCTC Quý 3/2023 PMP - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 34,44% so với cùng kỳ, lãi 2,51 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 4,55%, giá vốn tăng 4,28%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,55% trong khi chi phí bán hàng giảm 7,11%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,51 tỷ đồng, tăng 34,44%.
  • Chi phí tài chính giảm 0,38%, trong đó chi phí lãi vay tăng 18,74%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 175,7 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 42 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây