BCTC Quý 3/2023 PSN - Lợi nhuận quý 3 gấp 3,8 lần so với cùng kỳ, đạt 12,94 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 3,15% và giá vốn giảm 4,49%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 12,94 tỷ đồng, tăng 378,65%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 813,13 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 400 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây