BCTC Quý 3/2023 PVA - Lợi nhuận quý 3 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định với giá trị nguyên giá là 30,8 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 218,46 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 20-10-2023 là 600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây