BCTC Quý 3/2023 SAF - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 13,83 tỷ đồng, giảm 3,92% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 6,92%, giá vốn giảm 9,15%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,73%, trong khi chi phí bán hàng tăng 12,63%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 13,83 tỷ đồng, giảm 3,92%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 174,83 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 120,47 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây