BCTC 1/2024 SAF - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 11,86 tỷ đồng giảm 12,98% so với cùng kỳ.

  • CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp giảm 10,17%, đạt 173,88 tỷ đồng, cùng với giá vốn giảm 10,52%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt giảm 17,85% và 7,46%.
  • Lợi nhuận sau thuế của Safoco trong Q1/2024 đạt 11,86 tỷ đồng, giảm 12,98%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây