BCTC Quý 3/2023 SBS - Khới sắc Quý 3, lợi nhuật đạt 2,85 tỷ đồng, tăng trưởng 1.741,12% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023.
  • Theo đó, doanh thu hoạt động trong quý đạt 41,74 tỷ đồng, tăng 37,85% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh lên 2,85 tỷ đồng, tăng 1.741,12% so với cùng kỳ.
  • Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 5,09 tỷ đồng, tăng 44,5% so với cùng kỳ.
  • Ngày 20-10-2023, giá cổ phiếu SBS đóng cửa ở mức 7.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây