BCTC Quý 3/2023 SCJ - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,48 tỷ đồng, giảm 69,02% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 15,56%, giá vốn giảm 11,91%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10,39% và chi phí bán hàng giảm 34,08%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,48 tỷ đồng, giảm 69,02%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 26,95%, trong đó chi phí lãi vay giảm 26,97%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.045,7 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty cũng tăng vốn điều lệ lên 578,39 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 4.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây