BCTC Quý 3/2023 SDP - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,9 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 37,93% và giá vốn giảm 38,23% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,11 tỷ đồng, tăng 8,04% so với cùng kỳ.
  • Chi phí tài chính trong quý 3/2023 giảm 44,44%, trong đó chi phí lãi vay giảm 44,61% so với cùng kỳ.
  • Tài sản cố định của công ty được giữ nguyên trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá đạt 27,57 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 111,14 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây