BCTC Quý 3/2023 SDU - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 3,85% so với cùng kỳ, lãi 0,54 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 11,73%, giá vốn giảm 5,86%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11,23%, trong khi chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,54 tỷ đồng, tăng 3,85%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 93,06%, trong đó chi phí lãi vay giảm 93,94%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 255,69 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 200 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây