BCTC Quý 3/2023 SP2 - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 38,9% so với cùng kỳ, lãi 30,58 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 14,18%, trong khi giá vốn tăng 0,31%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 30,58 tỷ đồng, tăng 38,9%.
  • Chi phí tài chính tăng 0,23%, trong đó chi phí lãi vay tăng 0,37%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định của công ty vào cuối quý 3/2023 là 1.158,53 tỷ đồng.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 207,46 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 17-10-2023 là 16.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây