BCTC 1/2024 SP2 - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 8,6 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Thủy điện Sử Pán 2 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 19,87 tỷ đồng, tăng 17,44%.
  • Giá vốn tăng 3,1% và chi phí tài chính giảm 11,21%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 27,41%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt mức âm 8,6 tỷ đồng, tăng 26,18%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây