BCTC Quý 3/2023 SQC - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,42 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 3,15% và giá vốn không thay đổi so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,08 tỷ đồng, tăng 99,67% so với cùng kỳ.
  • Tính đến cuối quý 3/2023, công ty vẫn giữ nguyên tài sản cố định với giá trị là 9,55 tỷ đồng.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 1.100 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây