BCTC Quý 3/2023 STW - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 13,86% so với cùng kỳ, lãi 11,44 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 3,37%, giá vốn giảm 1,6%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,17% và chi phí bán hàng tăng 2,13%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 11,44 tỷ đồng, tăng 13,86%.
  • Chi phí tài chính và chi phí lãi vay giảm 100%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định đạt 496,33 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 158,63 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây