BCTC Quý 3/2023 SWC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 2,34% so với cùng kỳ, lãi 62,11 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 32,17% và giá vốn giảm 37,36% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 62,11 tỷ đồng, tăng 2,34% so với cùng kỳ.
  • Chi phí tài chính tăng 7,33% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 30,82% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.067,61 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 671 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 01-11-2023 là 23.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây