BCTC 1/2024 SWC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 53,5 tỷ đồng tăng 44,62% so với cùng kỳ.

  • Tổng CTCP Đường sông Miền Nam vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 228,4 tỷ đồng, tăng 40,45%.
  • Giá vốn cũng tăng 42,95% trong khi chi phí tài chính giảm 34,2%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 34,2%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 53,5 tỷ đồng, tăng 44,62%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng vào ngày 02-05-2024 là 27.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây