BCTC Quý 3/2023 TBX - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,23 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 5,57%, trong khi giá vốn tăng 21,14%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 0,23 tỷ đồng, giảm 183,33%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với giá trị ban đầu là 54,92 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 15,1 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây