BCTC Quý 3/2023 TJC - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 1,02 tỷ đồng, giảm 39,68% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 57,63%, giá vốn giảm 57,38%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,84% và chi phí bán hàng giảm 48,89%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,02 tỷ đồng, giảm 39,68%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 99,59%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100%.
  • Công ty giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 80,76 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 86 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 12.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây