Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/5

* FTS: CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE) thông qua việc phát hành hơn 85,82 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:40. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu vào 16/5/2024.

* HQC: Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC – HOSE) đã mua vào 2 triệu cổ phiếu HQC trong ngày 26/4 theo phương thức khớp lệnh. Trước đó, ông Tuấn chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HQC nào.

* FMC: Ngày 14/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/5/2024.

* BMP: Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2023 của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 61%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/6/2024.

* DXG: Ông Lương Trí Tú, cá nhân có liên quan đến ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – HOSE) đã bán ra hơn 329.000 cổ phiếu DXG từ ngày 02/4 đến 01/5 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Tú đã giảm sở hữu tại DXG xuống còn hơn 1,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,16%.

* TDM: Công ty TNHH Thương mại N.T.P, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM – HOSE) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu TDM từ ngày 06/5 đến 04/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại TDM xuống còn 4,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,6%.

* ELC: Ông Ngô Trọng Hiếu, Phó tổng giám đốc CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC – HOSE) đã bán ra 365.000 cổ phiếu ELC từ ngày 08/4 đến 29/4 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, giảm sở hữu tại ELC xuống chỉ còn hơn 6.500 cổ phiếu.

* VSM: Ngày 07/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Container miền Nam (VMS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 08/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/5/2024.

* PRC: Ngày 22/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Logistics Portserco (PRC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 23/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/6/2024.

* TJC: Ngày 08/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Dịch vụ vận tải và Thương mại (TJC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 09/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/5/2024.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn