BCTC Quý 3/2023 TTN - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 7,13 tỷ đồng, giảm 30,05% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 27,89%, giá vốn giảm 30,63%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,24%, trong khi chi phí bán hàng tăng 16,82%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 7,13 tỷ đồng, giảm 30,05%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 97,93%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 97,93%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 357,84 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 367,28 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 7.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây