BCTC Quý 3/2023 TTS - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,44 tỷ đồng, giảm 64,23% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 29,93%, giá vốn giảm 30%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24,21% và chi phí bán hàng giảm 42,28%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,44 tỷ đồng, giảm 64,23%.
  • Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 0,59%, trong đó chi phí lãi vay tăng 0,54%.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.258,97 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 508 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây