BCTC Quý 3/2023 TTT - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 84,8% so với cùng kỳ, lãi 3,77 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 16,4%, giá vốn giảm 10,87%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 33,85% và chi phí bán hàng giảm 90,05%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,77 tỷ đồng, tăng 84,8%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 322,76 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 45,7 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 33.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây