BCTC Quý 3/2023 VE1 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,88 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng trưởng 257,21%, trong khi giá vốn tăng 221,9%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,01 tỷ đồng, tăng 63,45%.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 7,26 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 60 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây