BCTC Quý 3/2023 VHF - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 66,99% so với cùng kỳ, lãi 2,78 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 15,62%, giá vốn tăng 13,44%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8,74%, trong khi chi phí bán hàng tăng 92,11%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,78 tỷ đồng, tăng 66,99%.
  • Chi phí tài chính giảm 13,37%, trong đó chi phí lãi vay tăng 69,98%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 60,41 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 215 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây